Latest News

Islamabad At a Glance


Details of Madrissas

S.No PS Name Total Registered Un-Registered Deobandi Ahlehadith Bralvi Ahletasheeh
1 PS Aabpara 22 14 8 14 2 5 1
2 PS Kohsar 14 9 5 10 1 3 0
3 PS Secretariat 9 3 6 4 0 5 0
4 PS Bharakahu 37 17 20 25 0 12 0
5 PS Margalla 34 20 14 22 1 11 0
6 PS Shalimar 9 5 4 6 0 2 1
7 PS Sihala 26 7 19 14 0 12 0
8 PS Golra 26 7 19 14 0 12 0
9 PS Tarnol 25 7 18 18 0 7 0
10 PS Ramna 31 16 15 19 3 9 0
11 PS Industrial Area 21 18 3 15 2 3 1
12 PS Sabzi Mandi 18 9 9 9 0 9 0
13 PS Shehzad Town 34 13 21 23 0 10 1
14 PS Koral 16 8 8 7 0 9 0
15 PS Nilore 14 8 6 9 0 5 0
16 PS Bani Gala 7 2 5 6 0 1 0
17 PS Lohi Bher 11 3 8 7 0 4 0
  Total   166 188 224 9 117 4
Grand Total 354


Note: Details of Madrissas and as on Jan 2015